Apzumi Spatial to platforma która wspiera
i optymalizuje pracę pracowników produkcji.

Apzumi Spatial jest rozwiązaniem platformowym, składającym się z modułów funkcjonalnych, przygotowanym do integracji z systemami produkcyjnymi ERP, MES itp. Digitalizuje i optymalizuje procesy produkcyjne tj: przezbrojenia, naprawy awarii, odbiory, montaże, szkolenia.W procesie wizualizacji procedur i szkoleń wykorzystuje technologię Rozszerzonej Rzeczywistość (XR).

Procedury

monitoring i wsparcie działań pracownika

Wirtualne Szkolenia

możliwość korzystania z systemu w trybie treningu

Zdalne wsparcie

możliwość zdalnego połączenia z ekspertem

Baza Wiedzy

natychmiastowy dostęp do aktualnej bazy wiedzy

Wizualizacja

wizualizacja informacji i obiektów w postaci wirtualnej

Internet rzeczy

dystrybucja informacji w trybie IoT

Uslugi

testowanie urządzeń i systemów przed wdrożeniem

Innowacyjność rozwiązania tkwi w łączeniu funkcji rozpoznawania przestrzeni, wyświetlania hologramów i sztucznej inteligencji.

Moduły funckjonalne

Procedury

Pracownicy otrzymują wizualne instrukcje dotyczące konretnego procesu, który przechodzą w aplikacji krok po kroku. Po kolei odhaczają wykonane czynności, cały czas mając dostęp do potrzebnych informacji oraz dodatkowe materiały wspierające prawidłowe ich wykonanie.

Baza wiedzy

Fundamentem systemu Apzumi Spatial jest Baza Wiedzy - odpowiedzialna za dostęp do aktualnych zasobów, ich aktualizację, selekcję oraz bezpieczeństwo. Aplikacja umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących maszyny, procesu, miejsca lub osoby. Aktualne dane są zawsze pod ręką - wystarczy zeskanować QR kod i wyświetlą się w dowolnej przestrzeni.

Treningi i szkolenia

Korzystając z modułu procedur możemy przeszkolić pracowników w czynnościach, które będą wykonywać w toku codziennej pracy. Zmniejszamy w ten sposób udział trenerów, bardziej doświadczonych pracowników, których zasoby czasowe są bardzo cenne.

Zdalne wsparcie

Zdalne połączenie z ekspertem pozwala na konsultację z osobą z innego miejsca, która dzięki wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości widzi to samo, co osoba potrzebująca wsparcia. Osob te mogą rozmawiać, pisać na chacie, wymieniać się różnego rodzaju plikami, umieszczać w przestrzeni hologramy, wskazywać sobie różne rzeczy.

Logistyka

Aplikacja umożliwiająca projektowanie kontenerów specjalnych wykorzystując modele 3D. Po zaprojektowaniu kontenery są testowane pod kątem kompatybilności z systemami transportu, docelowymi lokalizacjami i otoczeniem linii montażowej. Pozwala to na duże oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ cały proces jest możliwy bez budowy fizycznego prototypu pojemnika.

Wizualizacje 3D

Moduł wizualizacji 3D służy do pokazywania i zapoznawania się z obiektami 3d jeszcze przed fazą fizycznego ich wykonania albo umiejscowienia. Daje on możliwość wstawienia hologramu rzeczywistego obiektu w polu widzenia, sprawdzenia jego działania, ergonomii, umiejscowienia w nowym, docelowym środowisku.

Nasza platforma korzysta z najnowszych technologii wizualizacji - Rzeczywistości Rozszerzonej i Mieszanej (XR).

Apzumi Spatial przynosi mierzalne efekty

96

%

Rozwiązania XR zwiększają dokładność pracy pracowników produkcyjnych do 96%

25

%

Rozwiązania XR skracają czas procesów przemysłowych o 25% poprzez eliminację błędów ludzkich.

32

%

Rozwiązania XR zwiększają produktywność pracowników o 32%.

Przebieg wdrożenia

Krok 1
*4-12 tygodni

Pilotaż

Wdrożenie pilotażowe polega na realizacji Projektu w ograniczonym zakresie - np. w jednej wybranej lokalizacji, w celu obsługi jednego wybranego procesu i / lub dla ograniczonej liczby wybranych użytkowników. Pilotaż ma na celu praktyczne przetestowanie funkcjonalności, ergonomii pracy i obsługi administracyjnej systemu (w tym bezpieczeństwa), a także zebranie wszelkich uwag w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek i uzupełnień przed wdrożeniem i uruchomieniem systemu w pełnej, docelowej skali.

Krok 2
*4-8 tygodni

Wdrożenie produkcyjne

Pełne wdrożenie i uruchomienie systemu do bieżącej eksploatacji. Obejmuje również integrację z istniejącym ekosystemem informatycznym firmy (współpraca z systemami ERP, PLM, MES, SCADA i innymi planowanymi). W uzgodnionym początkowym okresie eksploatacji administratorzy i użytkownicy znajdują się pod zwiększoną opieką producenta / dostawcy.

Krok 3

Skalowanie

Bieżące wsparcie producenta / dostawcy w normalnym okresie eksploatacji wdrożonego rozwiązania, gromadzenie i analiza danych wydajnościowych (w uzgodnionym zakresie, w porozumieniu i za zgodą klienta) w celu optymalizacji pracy systemu w dłuższym okresie. Dostawa i instalacja nowych wersji i aktualizacji. Możliwa rozbudowa systemu poza zakres projektu.

* - Uwaga: podane terminy odzwierciedlają wyłącznie przykładowe, uśrednione wartości, wynikające z dotychczasowych doświadczeń Apzumi