Apzumi Spatial

Rozszerzona Rzeczywistość
w biznesie XXI wieku

Apzumi Spatial to platforma która wspiera i optymalizuje pracę personelu.

Rozszerzona Rzeczywistość podnosi kompetencje pracownika, dając mu natychmiastowy dostęp do wiedzy, a także monitoruje i wspomaga jego działania. Apzumi Spatial umożliwia to, co dotąd było niemożliwe – wiedza stanowi rzeczywisty majątek przedsiębiorstwa, z którego wszyscy uprawnieni mogą korzystać.

Od strony technicznej, system Apzumi Spatial integruje wiedzę organizacji (zarówno udokumentowaną, jak i ulotną) w jednolitym środowisku i zarządza jego zasobami, dostępnością, bezpieczeństwem oraz komunikacją z użytkownikami. Komunikacja ta realizowana jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik Rozszerzonej Rzeczywistości.

ZDALNE WSPARCIE

Możliwość wirtualnej obecności innej osoby (eksperta) na miejscu zdarzenia

WIRTUALNE SZKOLENIA

Możliwość realizowania funkcjonalności systemu w trybie symulacji/szkoleń

INTERAKTYWNE INSTRUKCJE

Standaryzacja działań i bieżąca kontrola ich realizacji

BAZA WIEDZY

Dostęp do bazy wiedzy aktualizowanej na bieżąco, zgodnie z potrzebami i uprawnieniami

WIZUALIZACJA

Wizualizacja informacji oraz obiektów w postaci wirtualnej (w tym holograficznej) w rzeczywistym otoczeniu

INTERNET RZECZY

Dystrybuowanie informacji w trybie IoT, wspierające natywną komunikację człowieka z maszynami i urządzeniami

SYMULACJA

Możliwość testowania zaprojektowanych urządzeń, obiektów oraz systemów przed ich fizyczną realizacją

Komplementarne produkty

Odkryj z jakimi produktami Apzumi Spatial jest komplementarny bez żadnych dodatkowych modyfikacji.

Zapoznaj się z ich możliwościami na stronach twórców i dystrybutorów.

Używamy technologii Rozszerzonej Rzeczywistości Apzumi Spatial na różnego rodzaju urządzeniach, zarówno mobilnych jak i stacjonarnych:

Apzumi Spatial – 
Przynosimy mierzalne efekty

96%

Rozwiązania AR umożliwiają eliminację blisko 100 % błędów ludzkich w grupie pracowników produkcyjnych i służb wsparcia

25%

Rozwiązania AR umożliwiają zoptymalizowanie procesów przemysłowych (np. skrócenie czasu realizacji poprzez minimalizację czasu przestojów związanych z przezbrojeniami czy procedurami serwisowymi) nawet do 25%

32%

Rozwiązania AR umożliwiają zwiększenie wydajności personelu nawet o ponad 30%, bez uszczerbku jakości ich pracy lub jakości wyszkolenia

Powyższe informacje pochodzą z uśrednionych danych referencyjnych uzyskanych od naszych Klientów. Nie stanowią one gwarancji uzyskania każdorazowo takich samych efektów jako rezultatu każdego zrealizowanego projektu.

Obszary wspierane w ramach standardu Apzumi Spatial
BAZA WIEDZY

Fundamentem systemu Apzumi Spatial jest Baza Wiedzy – odpowiedzialna za dostęp do aktualnych zasobów ich aktualizację, selekcję oraz bezpieczeństwo. Baza Wiedzy umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących maszyn, parametrów pracy, szczegółów procesu, lokalizacji lub osoby. Aktualne dane są dostępne w polu widzenia użytkownika (dostęp do reguluje skan danego kodu QR kod) w wybranym przez niego zakresie.

Logistyka

Funkcjonalność umożliwiająca projektowanie kontenerów specjalnych, z wykorzystaniem modeli 3D. Po zaprojektowaniu, wirtualne kontenery są testowane pod kątem kompatybilności z systemami transportu, docelowymi lokalizacjami i rzeczywistym otoczeniem linii montażowej. Pozwala to na duże oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ cały proces jest możliwy bez budowy fizycznego prototypu pojemnika.

Treningi i szkolenia

Funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzanie treningów i szkoleń w rzeczywistym otoczeniu, z wykorzystaniem wirtualnych obiektów. Możliwa jest np. nauka montażu wyrobu z wykorzystaniem hologramów, bez zużywania fizycznych elementów czy podzespołów. W takim scenariuszu pracownicy uczą się rozpoznawania części oraz kolejności i sposobu ich montażu. Proces może odbywać się pod nadzorem instruktora lub w trybie samodzielnym (w tym egzaminacyjnym).

Zdalne wsparcie

Funkcjonalność umożliwiająca konsultację z osobą (lub osobami), znajdującą się w innym miejscu, która dzięki wykorzystaniu technologii Rozszerzonej Rzeczywistości będzie widziała to samo, co osoba potrzebująca wsparcia (wspólne pole widzenia). Oprócz tego, komunikujące się osoby mogą rozmawiać, pisać na komunikatorze, wymieniać się różnego rodzaju plikami, umieszczać w przestrzeni hologramy oraz znaczniki związane z obiektami rzeczywistymi. System zapewnia pełne bezpieczeństwo wymiany informacji.

Produkcja

Funkcjonalność umożliwiająca pracownikom dostęp w polu widzenia do wizualnych instrukcji dotyczące konkretnego procesu. System może kontrolować realizację instrukcji (w tym poprawność działań), dokumentować odstępstwa i ich przyczyny oraz podsumowywać zakończenie procesu w postaci raportów.

Sprzedaż i marketing

Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie nowoczesnych oraz angażujących prezentacji produktów (np. wirtualne produkty w rzeczywistych miejscach). Ułatwia także dokonywanie uzgodnień oraz kompletacji (konfiguracji) wyrobu finalnego z elementów dostępnych w ofercie. Funkcjonalność tę można wykorzystywać jako element gier, interaktywnych katalogów lub zaskakujących wizualizacji np. na stoiskach targowych.

IoT

Funkcjonalność która wizualizuje dane zebrane z systemów zewnętrznych, takich jak ERP, MES, SCADA, WMS, PLM. Streaming danych następuje w czasie rzeczywistym, co zapewnia ich aktualność i wizualizację we właściwym kontekście. Pozwala to na redukcję czasu poświęconego na wyszukiwanie informacji pobieranych z różnych systemów.

Symulacje

Funkcjonalność, umożliwiająca tworzenie wirtualnego bliźniaka obiektu (co umożliwia wszechstronną analizę jego parametrów, położenia, danych eksploatacyjnych (bieżących oraz historycznych), zmian projektowych, symulacji „what-if” itp.

Jak pracujemy?

ETAP 01
*1 DZIEŃ
Warsztat przedwdrożeniowy (opcjonalnie)
+
Warsztat jest realizowany w przypadkach, gdy przewidywane jest zastosowanie rozwiązania Apzumi Spatial w zakresie nietypowym, wykraczającym poza standardowe funkcjonalności. Realizacja Warsztatu umożliwia zarówno właściwą implementację samego Projektu wdrożeniowego, jak i dobór odpowiednich technologii oraz sprzętu, a także przygotowanie Klienta do realizacji prac wdrożeniowych i późniejszej eksploatacji systemu. W większości przypadków, jeżeli możliwe i zasadne jest wykorzystanie standardu Apzumi Spatial, nie ma potrzeby przeprowadzania Warsztatu, co skraca czas realizacji projektu i zmniejsza jego budżet.
ETAP 02
*4-12 tygodni
Pilotaż
+
Wdrożenie Pilota polega na realizacji Projektu w ograniczonym zakresie - np. w jednej wybranej lokalizacji, do obsługi jednego wybranego procesu i / lub dla ograniczonej liczby wybranych użytkowników. Pilotaż ma na celu praktyczne przetestowanie funkcjonalności oraz ergonomii pracy i obsługi administracyjnej systemu (w tym zabezpieczeń), a także zebranie wszelkich uwag celem wdrożenia ewentualnych poprawek i uzupełnień przed wdrożeniem i uruchomieniem systemu w pełnej, docelowej skali.
ETAP 03
*4-8 tygodni
Produkcja / dostrojenie
+
Realizacja wdrożenia w pełnej skali i przekazanie systemu do eksploatacji bieżącej. Obejmuje również integrację z istniejącym w przedsiębiorstwie ekosystemem informatycznym (współpraca z systemami klasy ERP, PLM, MES, SCADA i innymi, jaką zaplanowano). W uzgodnionym początkowym okresie eksploatacji, administratorzy oraz użytkownicy znajdują się pod zwiększoną opieką producenta / dostawcy.
ETAP 04
Wsparcie eksploatacyjne
+
Bieżące wsparcie producenta / dostawcy w czasie normalnej eksploatacji operacyjnej wdrożonego rozwiązania. Gromadzenie i analiza danych eksploatacyjnych (w uzgodnionym zakresie, w porozumieniu i za zgodą Klienta) celem zoptymalizowania działania systemu w dłuższym okresie czasu. Dostarczanie i instalacja nowych wersji oraz aktualizacji. Ewentualna rozbudowa systemu poza zakres przewidziany w projekcie.

* – Uwaga: podane terminy odzwierciedlają wyłącznie przykładowe, uśrednione wartości, wynikające z dotychczasowych doświadczeń Apzumi

REKOMENDACJE

„W ramach projektu AR Container Planning utworzyliśmy bibliotekę opakowań i części, z których składają się nasze auta. Możliwość wizualizacji ich wirtualnych modeli bez dotychczasowej konieczności angażowania pracowników magazynu oraz wózka widłowego przenosi nas w inny wymiar planowania”

Tomasz Rudalski, 

Projekty Logistyczne Września, Volkswagen

PRODUKTY PARTNERSKIE

Partnerzy produktowi (integracje)
HOGART

Producent oprogramowania dla biznesu. Autor kilkudziesięciu programów oraz pakietu lokalizacyjnego integrowalnego z każdym systemem ERP.

ZOBACZ WIĘCEJ

    Porozmawiajmy o szczegółach