Optymalizacja powierzchni magazynowej z wykorzystaniem AR Container Planning

Case Study

1/4/2023

Jednym z największych wyzwań koncernów motoryzacyjnych, ze względu na złożoność produkcji i liczbę podwykonawców, jest sprawne zarządzanie logistyką. Pozwala uniknąć opóźnień i zoptymalizować zyski. Bardzo ważne w procesie planowania logistycznego, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, jest odpowiednie zaprojektowanie kontenerów specjalnych. Muszą spełniać szereg cech, takich jak kompatybilność z systemami transportowymi, lokalizacjami docelowymi oraz środowiskiem linii montażowej.

Wprowadzenie

Celem projektu było udoskonalenie konstrukcji i testowania kontenerów specjalnych.

Apzumi podeszło do tego zagadnienia wspólnie z Volkswagenem, a dokładniej z polskim oddziałem – Volkswagen Poznań.

Volkswagen Poznań to fabryka pojazdów użytkowych i komponentów. Modele VW Caddy i VW Transporter są produkowane w Poznaniu od ponad 15 lat. Dlatego te samochody trafiają na rynki całego świata.

Volkswagen Poznań jest obecnie największym pracodawcą w Wielkopolsce i jednym z największych w kraju.

Oczekiwania

Volkswagen postawił specyficzny problem do rozwiązania przez Apzumi. Rozwiązanie miało być innowacyjne, ale przede wszystkim praktyczne i ergonomiczne. Rzeczywistość rozszerzona (AR) miała służyć do projektowania i testowania kontenerów bez ich fizycznego tworzenia. Narzędzie Apzumi miało skrócić czas potrzebny na budowanie prototypów, testowanie ich i unikanie błędów projektowych.

Rozwiązanie

Projekt był realizowany w kilku etapach.

W pierwszym uczestnicy przeanalizowali możliwości wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości do usprawniania procesów, a także oczekiwania użytkowników oraz środowiska techniczno-biznesowego. Pozwoliło to na wypracowanie spójnej wizji i oszacowanie potencjalnych korzyści z zastosowania nowej technologii.

Drugim etapem było uruchomienie pilotażu na ograniczoną skalę, którego celem było potwierdzenie założeń poczynionych podczas warsztatów oraz zebranie i analiza doświadczeń z praktycznego użytkowania aplikacji. Faza pilotażowa składała się z kilku iteracji polegających na projektowaniu, wdrażaniu i testowaniu kolejnych usprawnień systemu, co ostatecznie pozwoliło zebrać argumenty, które przekonały Volkswagena do uruchomienia produkcyjnego narzędzia.

Ostatnim krokiem była integracja aplikacji z systemami wewnętrznymi VW i wdrożenie jej w trybie produkcyjnym. Na tym etapie system zbiera dane dotyczące korzystania z aplikacji na dużą skalę oraz dalsze sugestie od użytkowników, co pozwoli na dalsze usprawnienia. Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości pozwala na wcześniejsze wykrycie błędów w konstrukcji kontenerów oraz ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą logistyczno-produkcyjną.

Korzyści

Opracowane rozwiązanie przyniosło Volkswagen Polska wiele wymiernych korzyści biznesowych.

  1. Oszczędności w kosztach produkcji prototypów. W tym zmniejszenie związanego z tym śladu węglowego.
  2. Skrócenie cyklu wprowadzania nowych kontenerów.
  3. Współpracuj szybciej i dokładniej z dostawcami, którzy projektują i produkują pojemniki.
  4. W pełni cyfrowy przepływ pracy.

Wdrożenie AR Container Planning przede wszystkim oszczędza koszty transportu kontenerów prototypowych wysyłanych z firm wykonawczych. Wirtualny model kontenera może sprawdzić planista w dowolnym ustawieniu i czasie przed ostateczną budową kontenera i transportem do naszego zakładu produkcyjnego – wyjaśnia Tomasz Rudalski, Project Manager wdrożenia w VW Września.

Inne aktualności

Apzumi Spatial

Rozszerzona rzeczywistość
w biznesie XXI wieku

Porozmawiajmy