Optymalizacja pracy operatorów w KAN

Case Study

4/4/2023

W celu zwiększenia konkurencyjności, firma KAN sięgnęła po nowe technologiczne rozwiązanie wykorzystujące Rozszerzoną Rzeczywistość (AR) - Apzumi Spatial, które służy do monitorowania i usprawniania procesów produkcyjnych. W pierwszym przyroście zdecydowano się na wsparcie pracy operatów w realizacji procedur serwisowych i usprawnienie komunikacji z serwisantami z zewnątrz.

Wprowadzenie

Celem projektu było  podniesienie efektywności prac serwisowych poprzez  ustandaryzowanie i zdigitalizowanie procedur oraz analizę wykonywanych działań, co przyczyniło się do eliminacji popełnianych błędów serwisowych i tym samym skróceniu czasu realizacji prac. 

Oczekiwania

Zaproponowane rozwiązanie miało być przede wszystkim proste w obsłudze oraz proste i szybkie w implementacji. 

Ponadto oczekiwania managementu były następujące: 

 • narzędzie powinno eliminować dokumentację papierową,
 • narzędzie powinno zapewniać standaryzację zadań,
 • narzędzie powinno posiadać możliwość wizualizacji zadań (kroków) poprzez dołączanie zdjęć, instrukcji czy filmów, co przyczynia się do lepszego zrozumienia procesu i ułatwia komunikację,
 • narzędzie powinno służyć do szkolenia pracowników, 
 • narzędzie powinno posiadać mechanizm do raportowania wykonanych zadań,
 • narzędzie powinno posiadać komunikację zdalną niezbędna do komunikacji z serwisantami.

Rozwiązanie

W celu sprostania powyższym oczekiwaniom i podniesienia konkurencyjność, przedsiębiorstwo KAN zdecydowało się na dedykowane rozwiązanie  Apzumi Spatial na okulary Hololens 2, które wykorzystują technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (AR). 

Dzięki rozwiązaniu Apzumi Spatial, przedsiębiorstwo KAN ustandaryzowało i zdigitalizowało procedury serwisowe. Podzieliło je na  procedury serwisowe wykonawcze, które służą nowym pracowników do nauki i wsparcia podczas wykonywania swoich obowiązków serwisowych, oraz na procedury  sprawdzające, które doświadczony operator wykorzystuje podczas sprawdzenia poprawności wykonania całego procesu. 

Podczas realizacji procedury operatorzy mają możliwość wykorzystania dołączonych zdjęć, instrukcji, które pracownik posiada w polu widzenia jako hologramy.  

Podczas realizacji procedury sprawdzającej, operator ma możliwość potwierdzenia poprawności wykonania serwisu w postaci zdjęcia zrobionego w trybie real-time na obszarze. 

Czas realizacji kroków, ewentualne problemy podczas ich realizacji, jak  i status wykonywanych kroków, można sprawdzić w raporcie z wykonanej procedury. 

Tak zdigitalizowany proces wspiera managment podczas podejmowania decyzji w optymalizacji zadań i przydzielania zasobów. 

Dzięki  funkcji ‘Call’ pracownicy mają możliwości zdalnej współpracy i wykorzystywania fachowej wiedzy między doświadczonymi pracownikami na odległość. 

Technologia AR przyczynia  się do poprawy efektywności pracowników. Pomaga przyspieszyć proces szkolenia pracownika oraz poprawia komunikację w organizacji.

Korzyści

Opracowane rozwiązanie dało KAN następujące korzyści:

 1. Poprawa efektywności procesów serwisowych.
 2. Redukcję błędów wykonywanych przez pracowników.
 3. Standaryzacja przepływu i lepsze wykorzystanie kompetencji. 
 4. Poprawa ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
 5. Zmniejszenie kosztów serwisów (delegacje serwisantów).
 6. Zmniejszenie wykorzystania dokumentacji papierowej -  wdrożenie strategii  ‘paperless’.