Rozszerzona rzeczywistość jako narzędzie optymalizacji działania serwisu oraz kosztów

Case Study

4/12/2021

Wprowadzenie

Bardzo ważnym aspektem działania elektrowni jest utrzymanie ich sprawności. Codziennie wielu pracowników dba o ciągłość produkcji energii elektrycznej. Żeby procesy te charakteryzowały się jeszcze większą skutecznością, sięga się po nowe rozwiązania techniczne. Przy udziale rozwiązania naszej firmy, Tauron zdecydował się na użycie technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Celem projektu było dostarczenie operatorom nowoczesnego narzędzia, które pozwoli im zastąpić duże ilości papieru - instrukcji, rysunków technicznych, schematów - ich cyfrowym, ustandaryzowanym wydaniem. 

Oczekiwania

Zaproponowane rozwiązanie miało przede wszystkim zapewnić większą ergonomię pracy operatorów (uniknięcie przemieszczania się po instalacjach z dużą ilością papierowych materiałów) jak również zapewnić standaryzację wykonywanych działań poprzez dostarczenie dobrze ułożonych i zapewniających kompleksową wiedzę materiałów. Dodatkowo, w realiach COVID-19, ważną potrzebą okazała się komunikacja zdalna, niezbędna do komunikacji pomiędzy serwisantami.

Rozwiązanie

W celu sprostania powyższym oczekiwaniom zdecydowano się na dedykowane rozwiązanie na okulary AR. Jak napisano w notce prasowej Tauronu: 

“Okulary AR pozwalają nakładać dodatkowe informacje (np. instrukcje, schematy, obrazy, hologramy czy nagrania wideo) na widok rzeczywistego otoczenia pracownika, dając mu jednocześnie możliwość współdziałania z nim. Dodatkowo, pracownik może mieć dostęp do wybranej dokumentacji technicznej bezpośrednio przy analizowanym urządzeniu.

Możliwość zdalnej współpracy i wykorzystywania fachowej wiedzy na odległość jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji epidemicznej. Wprowadzone w całym kraju ograniczenia i środki prewencyjne zredukowały możliwości przemieszczania się pracowników i zmniejszyły dostępność do szerokiego grona wykwalifikowanych specjalistów, również tych z zagranicy. Innowacyjne techniki, takie jak technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR), pozwalają na aktywną i realną opiekę nad instalacjami oraz urządzeniami technicznymi, pomimo obowiązujących obostrzeń i ograniczeń.

– Technologia AR w TAURON Wytwarzanie przyczyni się do poprawy efektywności pracowników, zoptymalizuje wykonywane przez nich czynności oraz sprawi, że ich wiedza i kompetencje będą lepiej wykorzystywane. Pozwoli również zwiększyć ergonomię prowadzonych prac (np. poprzez uzyskanie efektu wolnych rąk), poprawi ich jakość i bezpieczeństwo – to ostatnie poprzez asystę, czyli wirtualną obecność na miejscu osoby o większej wiedzy i doświadczeniu – mówi Wojciech Przepadło, wiceprezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Rozszerzona rzeczywistość pomoże niwelować lukę kompetencyjną, a także – zastosowana w szkoleniach i dydaktyce – zapewni wymianę wiedzy międzypokoleniowej.”

Korzyści

Opracowane rozwiązanie dało Tauronowi następujące korzyści:

  1. Poprawa efektywności pracowników.
  2. Standaryzacja przepływu i lepsze wykorzystanie kompetencji. 
  3. Poprawa ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
  4. Niwelowanie luki kompetencyjnej.
  5. Skrócenie czasu awarii