Hogart

Produkty HOGART komplementarne z systemami Rozszerzonej Rzeczywistości Apzumi Spatial umożliwiają 
m. in.:
• Szczegółową ewidencję wyposażenia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa z zachowaniem hierarchicznego podziału,
• Dostęp do szczegółowej informacji technicznej wraz z planami prac cyklicznych i historią serwisową,
• Powiązanie dokumentów technicznych takich jak schematy, instrukcje, dokumentacja producenta
• Monitorowanie gwarancji producentów i dostawców z terminami ich upłynięcia i zasadami świadczenia
• Powiązanie ze środkami trwałymi i innymi nośnikami kosztów
• Obsługę mechanizmu znakowania infrastruktury za pomocą kodów QR lub tagów RFID/NFC
• Rejestrację i klasyfikację zdarzeń serwisowych, ocenianie możliwości i czasu ich realizacji, dobór wykonawcy
• Wsparcie obsługi i konserwacji / przeglądów, planowanych czasowo i eksploatacyjnie
• Wsparcie przeglądów UDT i innych wynikające z zasad eksploatacji
• Wsparcie obchodów zmianowych
• Bieżącą kontrolę stopnia realizacja poszczególnych remontów w odniesieniu do planu w zakresie terminów i kosztów,

Kluczowymi korzyściami wdrożenia tego typu rozwiązań wspartych systemami Apzumi Spatial jest:
• zwiększenie bezpieczeństwa na nadzorowanej infrastrukturze,
• ograniczenie nieplanowanych postojów,
• zwiększenie żywotności eksploatowanych urządzeń,
• zwiększenie dostępności infrastruktury,
• ograniczenie kosztów ponoszonych na realizacje napraw,
• podniesienie efektywności działań służb technicznych.

Zobacz: www.hba.hogart.com.pl

Porozmawiajmy o szczegółach

Dziękujemy! Twój formularz został wysłany!
Ups! Coś poszło nie tak w trakcie wypełniania formularza.